ĐGM Bùi Tuần


Suy nghĩ về trí thức

ĐGM Bùi Tuần

Thánh Augutinh là một giám mục Phi châu, đứng đầu một giáo phận nhỏ thuộc Phi châu. Ngài sống từ năm 354 đến năm 430. Như thế, lịch sử thánh nhân thuộc về một địa lý nhỏ và một thời gian đã xa.
 
Thế mà, ngài đã ảnh hưởng sâu rộng trên khắp toàn cầu và qua mọi thời đại. Nguyên nhân ảnh hưởng là trình độ trí thức của ngài. Trí thức trong tư tưởng và trí thức trong đời sống.

Đừng vô cảm

ĐGM Bùi Tuần

Vô cảm là một tiêu cực tồi tệ trong đạo đức. Vô cảm thuộc về cái tâm. Cái tâm thuộc về tâm linh, nhưng được diễn tả ở trái tim, nên hay gọi là trái tim cho dễ hiểu. Người vô cảm là người có trái tim chai cứng.
 
Hậu quả của vô cảm trong đạo đức là rất nghiêm trọng. Xin đưa ra vài cảnh báo của Chúa được ghi trong Phúc Âm.
 
1. Hậu quả khủng khiếp của vô cảm trong đạo đức

Xin Ðức Mẹ lên trời giúp hiện tình đức tin

ĐGM Bùi Tuần

Đức Mẹ Maria đã được hồn xác lên trời. Trời nói đây là thiên đàng. Thiên đàng là quê hương, mà mọi người con Chúa đều nhắm tới. Được vào thiên đàng là hạnh phúc sau cùng, mà mọi người tin Chúa đều mong đợi nhất.
 
Để được lên thiên đàng, phải đi đúng đường. Đường đó đã được đức tin dạy.
 

[về đầu trang]