ĐGM Giuse Vũ Duy Thống


Đức Maria: địa chỉ trên cao

ĐGM Giuse Vũ Duy Thống

Cách đây ít lâu, khi đọc báo hằng ngày, tình cờ tôi ghi nhận được một mẩu tin là lạ. Đó là mẩu bố cáo đăng ký địa chỉ trên cung trăng.
 

[về đầu trang]