Website Hội đồng Giám mục (WHĐ)


Phỏng vấn Đức Cha Laurensô Chu Văn Minh, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội

Website Hội đồng Giám mục (WHĐ)

BBT: Nhân Ngày Quốc Tế Đời Tận Hiến 02-02-2009, Đức cha Laurensô Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội đã gửi đến Website Hội đồng Giám mục (WHĐ) bài trả lời phỏng vấn của phóng viên WHĐ với nhan đề CẢM NGHIỆM SỰ ĐỢI CHỜ.

[về đầu trang]