Sandro Magister


Giáo Hội Công Giáo và chính sách quốc tế của Tòa Thánh

Sandro Magister

Trong thời gian qua, rất nhiều đồn đoán về những kết quả và quyết định của những vòng đàm phán giữa Toà Thánh và nước CHXHCN Việt-Nam, cho rằng Toà Thánh đã “hy sinh” một số ‘giá trị” thuộc Giáo Hội Việt-Nam để có được bang giao với Việt-Nam.
 

[về đầu trang]