Lm. Inhaxiô Trần Ngà


Tôn trọng quan điểm của người khác

Lm. Inhaxiô Trần Ngà

Bất đồng ý kiến là điều tất nhiên phải có, vì người ta thường nói: chín người mười ý. Vậy mà trong thực tế, nhiều người không chịu chấp nhận thực tế nầy, bắt buộc người khác phải thương như mình, phải ghét như mình, phải đồng quan điểm với mình trong mọi chuyện.
 

[về đầu trang]