Lm. Lê Quang Uy


Hóa ra thật đơn giản

Lm. Lê Quang Uy

1. Có một người vào thi để xin việc làm trong một công ty nọ, khi đi dọc hành lang đến phòng thi, anh thấy có mấy tờ giấy vụn dưới đất, liền cúi xuống nhặt lấy và bỏ vào thùng rác. Người phụ trách thi vấn đáp vô tình trông thấy từ xa, đã quyết định nhận anh ta vào làm việc cho công ty. Hoá ra để được trọng dụng thật là đơn giản, chỉ cần tập những thói quen tốt.

Tránh qua bên kia mà đi

Lm. Lê Quang Uy

Con cứ ám ảnh mãi cái câu Chúa kể về ông thầy Tư Tế và ông thầy Lêvi, họ đã trông thấy nạn nhân dở sống dở chết trên đường xuống Giêrikhô, lần lượt, kẻ trước người sau, họ đã “tránh qua bên kia mà đi”.

Kính thưa Chúa Giêsu,

[về đầu trang]