Philip Nunn


Chìa khóa để hiểu quan hệ nam nữ

Philip Nunn
Người chuyển dịch: 
Nguyễn Thế Bài

Văn kiện Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI sắp ban hành, có khả năng là về luật hôn nhân. Hơn nữa, đây là ‘mùa’ các giáo xứ tổ chức các khóa dự bị hôn nhân.
 

[về đầu trang]