Phêrô Nguyễn Tấn Thanh


Cha mẹ – Chủ chăn-Mục tử đầu tiên của con

Phêrô Nguyễn Tấn Thanh

Ngày 03/05/2010, Cha Mẹ được Chúa giao phó cho một con chiên bé bỏng là An Thiên. Dù Cha Mẹ không xin Chúa, nhưng khi Chúa trao phó, Cha Mẹ và anh chị con rất hoan hỷ chờ đón con chào đời, và ngày ấy đã đến…

[về đầu trang]