Sr.Thérèse Hiền Linh


Hoa Oải Hương

Sr.Thérèse Hiền Linh

Xe chúng tôi dừng trước cổng «la maison de la Pairelle», một trung tâm tĩnh tâm của các cha dòng Tên tại Namur. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là từng dãy hoa màu xanh biếc chạy dọc dài hai bên cổng vào.
 

[về đầu trang]