Bút Xuân


Tình của Cha (Thơ)

Bút Xuân

Tình của Cha vốn tròn đầy viên mãn
Tình của con bồng bột thứ lửa rơm
Tình của Cha là nhân ái bao dung
Tình của con nhuốm nhen mầu vị kỉ

Tình của Cha tuyệt vời Chân Thiện Mỹ
Tình của con nặng xác thịt thế gian
Tình của Cha cứu con khỏi lầm than
Tình của con thiếu trung thành bền vững

Gương mẫu Thánh Gia

Bút Xuân

Tôi đã sống những ngày thật căng thẳng!
Trong gia đình nhiều vấn nạn được nêu
Người vợ tôi dù tôi vẫn thương yêu
Đã so sánh những gì nàng không có!

[về đầu trang]