Jacques Blucher


Kitô hữu & tiền bạc

Jacques Blucher

“Tiền bạc là đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ tồi”. Câu khôn ngoan nầy, chúng ta vẫn thường nghe lập lại. Nhưng vẫn chỉ dừng lại ở một “lời hay ý đẹp”, mà không dễ dàng áp dụng trong cuộc sống thực tế, nhất là trong một xã hội tiêu thụ và hưởng thụ nầy, khi mà con người thường bị cân-đong-đo-đếm theo dáng vẻ bề ngoài và số tài sản mình có.

[về đầu trang]