Cu Thiệt


Triết lý sống

Cu Thiệt

Triết lý sống của cụ ông đã sống "hạnh-phúc" bên cụ bà hơn 50 năm:
- Tôi giao cho bà toàn quyền quyết-định các chuyện nhỏ. Đời tôi chỉ lo chuyện lớn. Và cho đến giờ, tôi chưa thấy có chuyện nào lớn cả !!!
 
Cu Thiệt
 

[về đầu trang]