Wayne Denny


Vinh quang của Thiên Chúa và chúng ta

Wayne Denny
Người chuyển dịch: 
Nguyễn Thế Bài

Một phụ nữ hỏi chồng mình :”Đã lâu lắm rồi mình không còn yêu em. Mình còn yêu em không?” Và nay ta trả lời :”Anh đã nói với em điều đó ngày chúng ta kết hôn rồi. Anh sẽ nói với em điều đó khi có thay đổi”.
 

[về đầu trang]