Nguyễn Trọng Thiệt


May mắn lắm mới lấy được chồng lười!

Nguyễn Trọng Thiệt

Nhiều phụ nữ hay than phiền vì lấy phải ông chồng lười, nhưng họ quên rằng chồng lười cũng có những ưu điểm...hơn người.
 
1. Ít than phiền

Vai trò và trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình

Nguyễn Trọng Thiệt

 Sau đây là nội dung phần trình bày của anh Nguyễn Trọng Thiệt, Gia Trưởng Gia Ðình Nazareth Mẹ Hằng Cứu Giúp trong buổi picnic Ngày Hiền Phụ, 20 tháng 6 năm 2010 tại Mile Square Park, Fountain Valley, California.
 
VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM
NGƯỜI CHỒNG/NGƯỜI CHA
Nguyễn Trọng Thiệt

[về đầu trang]