Ngọc Loan


Hoa quả của Năm Linh Mục: cả hai bố con đều làm Linh Mục

Ngọc Loan

BALTIMORE- Hoa Kỳ: Một năm Linh Mục vừa chấm dứt, thì hoa trái của Năm Linh Mục bắt đầu nảy sinh, ông Cố của một Linh Mục tại Tổng Giáo Phận Baltimore- Hoa Kỳ đã tiến lên bàn thánh để được thụ phong Linh Mục vào ngày 12 tháng 6 năm 2010.
 

Thánh Lễ Phong Chân Phước Linh Mục Popieluszko: vị tử đạo cho công lý

Ngọc Loan

 “Thế nhưng ý thức hệ (Marxist) hư ảo không thể chấp nhận ánh sáng sự thật và công lý”.
 

[về đầu trang]