Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn


Những khác biệt căn bản giữa Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Hỏi: Trong bài trước cha đã nói đến các Đạo cùng tôn thờ Thiên Chúa nhưng khác nhau về nhiều mặt thần học, tín lý, giáo lý, bí tích, phụng vụ .v.v. Xin cha nói rõ hơn về những khác biệt này giữa Công Giáo, Chính Thống và Tin Lành.

 

Linh mục cầu nguyện và hát tiếng lạ khi dâng lễ?

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Một giáo dân đi dự khóa Canh Tân Đặc Sủng cho biết là có linh mục VN kia - khi dâng lễ cho họ - đã cầu nguyện và hát bằng “tiếng lạ” không AI hiểu được.
 

Chúa có lên án người giầu không?

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Trong Tin Mừng Thánh Mathêu, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ như sau: "Thầy bảo thật anh em : người giầu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết : Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu vào Nước Thiên Chúa" (Mt 19: 23- 24; Mc 10:25).
 
Chúng ta hiểu thế nào cho đúng về lời Chúa trên đây ?

[về đầu trang]