Gioan Lê Quang Vinh


Đối thoại và sự thật

Gioan Lê Quang Vinh

Sự thật đem lại hoà bình, đem lại an vui và giúp con người tự tin với giá trị của mình. Người có quyền chức mà mua bằng cấp thì có hãnh diện gì khi xưng học hàm học vị? Kẻ nhờ gian xảo mà thành công thì có an lòng với địa vị mình hay không? 
 
 
Đối thoại

Cha và cố

Gioan Lê Quang Vinh

Xưng hô để tỏ lòng kính trọng và thân thiện với nhau là nét sống đẹp. Ông bà bảo là “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, tôi xin sửa lại “Gọi gì cũng vậy mà thôi, nói lời kính trọng chính tôi hài lòng”.
 

[về đầu trang]