Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương


Nhận định về Giáo Hội Việt Nam trước thách đố mới

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

Với sự bùng nổ thông tin và phương tiện truyền thông, Giáo Hội Việt Nam đang đối diện với một hoàn cảnh mới, trong đó có nhiều thách đố mà có thể nói là chưa từng xảy ra trong quá khứ.
 

[về đầu trang]