Lm. Giacôbê Tạ Chúc


Hình ảnh biểu trưng về Chúa Thánh Thần

Lm. Giacôbê Tạ Chúc

“Thánh Thần” là danh xưng của Đấng chúng ta phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Hội Thánh đã nhận danh xưng này từ Chúa Giêsu và tuyên xưng danh này trong bí tích rửa tội (Sách GLCG số 691). Thuật ngữ “ Thần” dịch từ Ru-ah của tiếng Hip-ri, là hơi thở, không khí, gió.

[về đầu trang]