Đỗ Quang Vinh


Mẹ tôi

Đỗ Quang Vinh

Mẹ yêu con cho dù con không yêu mẹ,
Vì Mẹ là thiên-thần hộ-vệ của con:
Cho con ngày một lớn khôn,
Cho con tất cả, cho con nụ cười.
 
Mẹ nhẫn-nại dắt con vào đời từng bước,
Để sau này con biết nhìn trước trông sau,
Dù cho mẹ phải khổ đau,
Mẹ là thầy dậy, là đầu của con.
 

[về đầu trang]