Nguyễn Hy Vọng


Bạn đã biết Phật giáo? 10 câu hỏi với cựu Đại đức Phật giáo

Nguyễn Hy Vọng

1/ Giáo lý Phật giáo phủ nhận Thượng Đế, trong khi hầu hết quần chúng Phật tử tin có Thượng Đế;  tu sĩ Phật giáo dường như không nói với quần chúng Phật tử, Phật giáo là vô thần, tại sao như thế?

Thiên Chúa sẽ biến mất!

Nguyễn Hy Vọng

1- John Lennon, ca sĩ của ban nhạc The Beatles, Anh quốc. Trong lúc được tạp chí American Magazine phỏng vấn, John Lennon nói:

Tôn giáo

Nguyễn Hy Vọng

Trở về trong Chúa Giêsu
Thấy ra con đã bị tù quá lâu
Ngày xưa giọt lệ hoen sầu
Bây giờ lệ ấm chan mầu phước ân
 
 
1. TÔN GIÁO CÓ CẦN KHÔNG?
 

[về đầu trang]