Lm. Vũ Kim Ngân, CMC


Đức Mẹ Maria luôn luôn nhậm lời cầu xin

Lm. Vũ Kim Ngân, CMC

- Không! Nhân danh Satan ba lần, tôi nói: KHÔNG!
 
Đó là câu quyết liệt của cụ già thập tử nhất sinh, trả lời cho vị Linh Mục, khi vị này tìm hết cách khuyên cụ dọn mình lãnh các bí tích sau cùng. Vị Linh Mục này trước đó đã hùng hồn giảng về ĐỨC MẸ MARIA là Mẹ Nhân Lành và là nơi Nương Ẩn của tội nhân:

[về đầu trang]