Trần Minh Tiến


Lịch sử ngày các Bà Mẹ

Trần Minh Tiến

Chúc mừng và tôn vinh tất cả những người nữ nhận từ Thiên Chúa thiên chức làm Mẹ
Xin tạ ơn Chúa. Xin tạ ơn người Mẹ của chúng con, dù sống hoặc đã về bên Chúa.
 
MOTHERS’DAY - LỊCH SỬ “NGÀY CÁC BÀ MẸ”
 

[về đầu trang]