Mgrs. Tony Anatrella


Tâm lý học và công tác đào tạo các chủng sinh 2

Mgrs. Tony Anatrella
Người chuyển dịch: 
BTGH

Zenit (H). Giáo Hội Công giáo nghi thức la-tinh đã chọn chỉ chấp nhận truyền chức linh mục cho những người có một đặc sủng được thừa nhận sống luật độc thân. Làm sao Tâm lý học tìm được vị trí của nó bên cạnh đời sống thiêng liêng để giúp cho sự trưởng thành của chọn lựa đời sống nầy ?
 
 
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĐÀO TẠO CÁC LINH MỤC TƯƠNG LAI

Tâm lý học và công tác đào tạo các chủng sinh

Mgrs. Tony Anatrella
Người chuyển dịch: 
BTGH chuyển ngữ và giới thiệu

Tin về việc Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam, trong kỳ học đầu tiên năm 2010 tại Bãi Dâu, Bà Rịa- Vũng Tàu, đã phê duyệt THỐNG NHẤT TIÊU CHUẨN HOÁ CÔNG TÁC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỦNG SINH cho cả 7 Đại chủng viện, khiến tín hữu Việt Nam đầy phấn khởi và hy vọng. Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã nói : «Linh mục nắm giữ chìa khoá các kho tàng thiên đàng.

[về đầu trang]