Song Thúy sưu tầm


Cho con cách sống

Song Thúy sưu tầm

Nếu sống trong cãi cọ
Con sẽ học lời hư
Và rất hay cãi lại
Con bắt chước thôi mà
Nếu sống trong bạo lực
Con ngược ngạo theo ngay
Mới hay mầm thù nghịch
Dễ gieo lòng thơ ngây
Nếu hay bị chê cười
Con tự ti nhút nhát
Ngày mai lớn lên rồi
Sao tự tin làm việc
Nếu nặng lời nhục mạ
Con mặc cảm lỗi lầm
Điều hay dở khó phân
Dễ sa đường lầm lạc
Nếu cho con khoan dung

[về đầu trang]