Lm. Timothy Radcliffe, O.P


Tôi nên ở lại hay rời bỏ Giáo Hội?

Lm. Timothy Radcliffe, O.P
Người chuyển dịch: 
"Lm. Giuse Trần Trung Liêm, O.P"

 Những vụ việc lạm dụng tình dục của các linh mục tại Đức, Ý và Ái Nhĩ Lan vừa được phơi bày ra ánh sáng đã làm nổi dậy một làn sóng giận dữ và khinh bỉ của quần chúng.
 

[về đầu trang]