Trần Đình Ngọc (tổng hợp)


Cha Alexandre de Rhodes (1591-1660) - Người khai sinh chữ quốc ngữ

Trần Đình Ngọc (tổng hợp)

Alexandre de Rhodes (A-Lịch-Sơn Đắc-Lộ) (15 tháng 3, 1591 – 5 tháng 11, 1660) nhưng nhiều nguồn khác ông sinh năm 1593 tại Avignon, Pháp.
 

[về đầu trang]