Thach Daniel Pham


Suy tôn Thánh Giá: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa

Thach Daniel Pham

Thánh Giá được tôn kính, sùng mộ, rất thân thuộc trong đời sống đạo đức của người Kitô hữu. Nhưng, dần dần vì quá quen người tín hữu có thể giảm bớt hoặc mất đi sự quan tâm.
 

[về đầu trang]