Hà Cẩm Thương


Khóa Nazareth và những đổi mới đời tôi

Hà Cẩm Thương

Trước khi tham dự Khóa Nazareth 2 vào tháng 10 năm 2009, tôi là một phụ nữ với sắc diện trên trung bình, trình độ đại học, và có công việc làm tốt, ổn định.
 

[về đầu trang]