Bùi Thu Sơn-Mai Phượng


Gia Đình Nazareth mừng lễ Tình Yêu

Bùi Thu Sơn-Mai Phượng

Valentine hay còn gọi là ngày lễ Tình Yêu đã được anh chị em Gia Đình Nazareth Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange tổ chức tại Emerald Bay Restaurant, vào chiều Thứ Sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2009.

[về đầu trang]