Ngọc Trần sưu tầm


9 "Điều Khuyên" cho người cao niên...

Ngọc Trần sưu tầm

9 "Điều Khuyên" cho người cao niên...
9 "Recommendations" for the elderly...
 
 
1. Hãy vui với nguời khác, đừng tìm vui trong việc tích trữ của cải.
(Focus on enjoying people, not on indulging in or accumulating material things)..
 

[về đầu trang]