Sơn Loan


Tuy gần mà xa

Sơn Loan

Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to.
 
Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng:
 
“Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải hét thật to vào mặt nhau ?”
 

Toa thuốc trường thọ

Sơn Loan

I. Sức khỏe: 
Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) định nghĩa: “Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và hoàn cảnh, chứ không phải là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật”.. 
 
 
II. Bí quyết trường thọ: 

Công thức trồng hạnh phúc

Sơn Loan

1.Vùi bạn sâu trong lòng đất của đức tin, nhớ giằn cho chắt và chặt. Mỗi ngày tưới chánh tư duy vừa đủ thắm.
 

[về đầu trang]