Lm. Trịnh Minh Thái


Giăng câu thả lưới

Lm. Trịnh Minh Thái

“Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi!”

 
Hôm trước trong buổi chia sẻ giáo lý-Kinh Thánh với cộng đoàn St. Nicholas, có một cô trung niên hỏi tôi: Thưa Cha, làm việc bác ái và làm việc tông đồ giống nhau hay khác nhau?
 
Tôi mới hỏi ngược lại cô ấy về công việc bác ái: đó là,

Một người không Công Giáo có làm việc bác ái được không? Cả nhà thờ trả lời: CÓ!.

[về đầu trang]