Rabbouni


Xin cứ dùng con theo ý Chúa

Rabbouni
Người chuyển dịch: 
Văn Trần

Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa,
làm chân tay cho những người què cụt,
làm đôi mắt cho ai phải đui mù,
làm lỗ tai cho những người bị điếc,
làm miệng lưỡi cho người không nói được,
làm tiếng kêu cho người chịu bất công.
 

[về đầu trang]