Lm. Qung Uy, DCCT


Vì tôi là Linh Mục

Lm. Qung Uy, DCCT

Hôm nay, tôi vừa trải qua một ngày như mọi ngày, bận bịu lu bu đến mệt phờ từ sáng đến tối mịt.
 
Ấy là tôi chỉ là một Linh Mục Dòng, lại không phải phụ trách Họ Đạo hoặc một loại Mục Vụ đặc biệt nào. Vậy mà cũng đủ căng thẳng.
 

[về đầu trang]