Tư Lượm sưu tầm


Những nụ cười vui trong ba ngày tết

Tư Lượm sưu tầm

Tư Lượm sưu tầm:
Ðơn sơ - Thịt người - Ðầu năm gặp xui - Lịch sự
 
 
Ðơn sơ

Sau khi ăn, người mẹ thấy còn nhiều thức ăn dư, bà liền nói với người giúp bàn:

- Em cho chị cái hộp để chị mang mấy thứ ăn dư này về cho con chó con của chị.
Nghe vậy, cu tí và em nó reo to:

- Hoan hô mẹ, như vậy là tụi con sắp có con chó rồi.
 

[về đầu trang]