Dr. Jeff Mirus


Ngã lòng và Ðức Tin

Dr. Jeff Mirus
Người chuyển dịch: 
BTGH

Một con số hết sức ấn tượng những người dân trên khắp đất nước [Hoa Kỳ. BTGH] đã tích cực cầu nguyện cho những người bảo vệ sự sống ra ứng cử vào ngày 04.11.2008.
 

[về đầu trang]