Hans Kung


Ðức Kitô - Ánh sáng của chung ta và những tôn giáo trên thế giới

Hans Kung
Người chuyển dịch: 
An Hòa

Trong thế giới hỗn loạn hôm nay, các kitô hữu tìm được sự nâng đỡ tinh thần nơi Đức Kitô, "ánh sáng chiếu soi trong tối tăm" (Ga 1,5).

[về đầu trang]