Trịnh Kim Dung


Ráng sống ngay lành trước mặt Chúa

Trịnh Kim Dung

Cụ Nguyễn Hữu Huấn, 101 tuổi, nhớ tên con cháu không sót người nào, thế mà con cháu không nhớ tuổi cụ, đặt con số 100, thay vì 101. (Hình: Tác giả cung cấp)

 
WESTMINSTER - “Tôi đã sống hơn một trăm năm.” Ðó là câu trả lời của cụ ông Nguyễn Hữu Huấn khi được hỏi, “Thưa cụ, năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi, cụ có biết không?”
 

[về đầu trang]