Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt


Tiệc cưới Cana

Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

Đức Kitô trong phúc âm Gioan không bao giờ trói buộc vì lời con người nài xin. Đường Ngài phải đi, và ngay cả những hoàn cảnh nhỏ nhặt, đều được Cha Ngài chỉ định, chứ không phải ai khác. 
 

[về đầu trang]