Mong Manh


Chúa sửa đường tâm hồn tôi

Mong Manh

Chỉ vì những bài giảng Tin Mừng viết sẵn như thứ mì ăn liền, những bài chia sẻ, những bài hát trong Mùa Vọng này nên tôi phải tuyên xưng đức tin. Không tuyên xưng sao được khi mà lòng tôi nó nhức nhối vì một thứ đạo thuộc lòng, sáo mòn, thói quen, trống rỗng và nhai đi nhai lại mãi một điệp khúc ấy.
 

Bóng mát

Mong Manh

Bóng mát: Một thành phố, đi giữa trưa hè, những cơn gió nóng khắc nghiệt, khí trời oi ả mà không có được một bóng cây để dừng chân thì cho dù thành phố ấy có nhiều dáng vẻ của kiến trúc tân kỳ tài tình thế nào chăng nữa, chúng cũng chẳng có gì để hấp dẫn con người.
 

[về đầu trang]