Antonius Nguyễn Văn Ngữ


Hôn Nhân: Ơn Gọi Cơ Bản Nhất

Antonius Nguyễn Văn Ngữ

 “Mùa Chúa Giáng Sinh năm nay …”đang vang lên trong bầu khí nô nức đón mừng Chúa Ngôi Hai Nhập Thể và ở giữa chúng ta - Nô nức một niềm vui cao cả với những người thiện tâm..
 

[về đầu trang]