Alan.D.Shultz


Điều Ước Đêm Giáng Sinh

Alan.D.Shultz

Khi bé Ami Hagadom vòng qua góc phòng họp bên cạnh lớp học, cô bé không để ý nên va phải 1 cậu bé học lớp 5 đi ngược lại.
 
Cậu này hét vào mặt cô bé: "Đi đứng thế hả, đồ dị hợm", sau đó với ánh mắt giễu cợt, cậu ta nhấc chân phải lên và bắt chước dáng đi cà nhắc của Amy.
 

[về đầu trang]