Khắc Vịnh OP


Giáng Sinh: lời mời gọi

Khắc Vịnh OP

Giáng Sinh, ngày mừng Con Thiên Chúa hạ sinh. Giáng Sinh ngày lễ của cả nhân loại, niềm vui cho tất cả mọi người.
 

[về đầu trang]