Phaolô Vũ Quốc Hùng Cường


Những mẩu truyện Giáng Sinh

Phaolô Vũ Quốc Hùng Cường

Một quan tâm nho nhỏ mà một “ai đó” nhận được, đã biến đổi hẳn cuộc sống người ấy.
Tôi và bạn chẳng phải là những “nhân vật”, nên trong mỗi ngày sống, chúng ta cũng gặp không ít cơ hội “be bé” trong khi giao tiếp với người khác.
 

[về đầu trang]