Sưu tầm: Ngọc Linh


Con gái 3 miền...

Sưu tầm: Ngọc Linh

Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
nhớ duyên dáng, ngây thơ...mà xảo quyệt
 
 
Con gái Bắc
 

[về đầu trang]