Ký Phượng sưu tầm và lược dịch


Mừng lễ Tạ Ơn !

Ký Phượng sưu tầm và lược dịch

Tôi cảm ơn đến…

Vợ tôi, nàng nói: “chả giò, gỏi cuốn cho đêm nay”. Tôi phải tạ ơn điều này, bởi vì nàng đang ở chung với tôi, chớ không phải ở ngoài kia với ai khác.

Các con vị thành niên và thanh niên, đang phàn nàn phải rửa chén bát và nấu bếp, bởi vì chúng đang ở nhà chứ không phải lang thang ngoài đường phố.

[về đầu trang]