Ðặng Ðăng Trình


Tôi mồ côi ba tôi ngay khi ông còn sống!!!

Ðặng Ðăng Trình

Nhiều lần, trên đường đi, ba tôi không cho chúng tôi nói câu thương hại ba; ngược lại, ba tôi vẫn nói với chúng tôi: “Tội nghiệp các con, các con còn bố mà sống như những đứa trẻ mồ côi!”.
 
 

[về đầu trang]