Ký Phượng sưu tầm


Một thoáng nhìn về cuộc đời

Ký Phượng sưu tầm

Thưa bạn, nếu có một lần bạn đến văn phòng bác sỹ để kiểm tra lại sức khỏe hoặc phải vào bệnh viện điều trị một vấn đề gì liên quan đến bệnh tật, bạn sẽ được hỏi han rất cẩn thận về những triệu chứng liên quan đến tình trạng sức khỏe của mình. Và rồi cũng có một ngày bạn, chúng ta, tất cả sẽ phải đối diện với cùng đích của cuộc đời mình...

[về đầu trang]