J.C.D


Đấu tranh cho nền văn hóa sự sống (2)

TGM. Raymond L. Burke, D.D., and J.C.D
Người chuyển dịch: 
Nguyễn Kim Ngân

Bài suy tư của Đức Tổng Giám Mục (TGM) Raymond L. Burke, D.D., J.C.D., Chánh Án Toà Án Tối Cao
 

[về đầu trang]